Välkommen

Välkommen

På den här sidan ges en kortfattad presentation av min sysselsättning och här finns både nya och gamla arbeten att ta del av.

Jag har delat upp presentationen i avdelningarna doktorand, teolog och ingenjör. Den första avdelningen syftar på min nuvarande yrkesverksamhet inom akademisk teologi på universitet.

I den andra avdelningen kan man läsa om min inriktning som kristen teolog, förkunnare och ledare. Det spår som tas upp i den tredje avdelningen ligger troligen mestadels bakom mig, men har bidragit till att forma mig på flera sätt.


Kontakt

Min e-postadress är: